โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูผ่องพรรณ สุริยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ทั่วไป 9 ก.ย. 65
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมการศึกษาในงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา ทั่วไป 1 ก.ย. 65
3 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
4 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
5 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
6 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
7 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
8 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
9 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
11 เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการอ่านการเขียนด้วย ABTL Style ทั่วไป 10 ส.ค. 65
12 คู่มือพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนด้านทักษะการอ่านการเขียนด้วย ABTL Style ทั่วไป 10 ส.ค. 65
13 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้อพระพุทธเจ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางกา ทั่วไป 9 ส.ค. 65
14 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ทั่วไป 8 ส.ค. 65
15 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Poicy) ทั่วไป 8 ส.ค. 65
16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ทั่วไป 8 ส.ค. 65
17 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ด ทั่วไป 26 ก.ค. 65
18 ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง เรื่อง แจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ทั่วไป 8 ก.ค. 65
19 ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลุง เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ทั่วไป 5 ก.ค. 65
20 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่ฃ ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 5 ก.ค. 65
21 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 5 ก.ค. 65
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั่วไป 4 มี.ค. 65