โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ขอขอบพระคุณ อ.วันระวี สื่อกระแสร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ อ.อภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ อ.กฤษนรา ภิมุข จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังได้เข้าร่วม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังขอขอบคุณบริษัท ซี.พี. เซเวนอิเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และแมคโค ขนมฟรุตกัมมี่ สปาเก็ตโต้ได้มามอบหน้ากากอนามัยและขนมฟรุตกัมมี่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 World No Tobacco Day โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามปฏิเสธบุหรี่อย่างไรไม่เสียเพื่อน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ITA โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง นำโดย ท่านผู้อำนวยการมณทิรา ตรีวงศ์ ได้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการปภัทรนันท์ มาใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษา90พรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2556โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังจัดกิจกรรม English Day Camp ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ขอขอบพระคุณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ได้มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำบัญชี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565โรงเรียนอนุบาลบาลท่อเมืองลังจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่1 กรกฎาคม2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2565

วันที่15 มิถุนายน 2565 ตำรวจจากสภ.ช้างเผือกนำโดยพ.ต.ต.ปิยะพงษ์ ไชยนาม ได้เข้ามาให้ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลสิ่งเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังขอขอบคุณ เทศบาลนครเชียงใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียน โรงเ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นอนุบาล1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ สนามกีฬาอเนกป

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของคุณครูกุณนิศา โนสุ

ภาพกิจจกรรมเตรียมรับการประเมินปฐมวัย

ประชุมคณะครูและบุคลากร

ตัวแทนคณะครูเยี่ยมมารดาผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำบุญเปิดป้ายหลังคา(โดม)คลุมลานกีฬาอเนกประสงค์

การประเมิน EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) โรงเรียนสุจริต

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพิธีไหว้ครู

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนเปิดเรียน

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย

พิธีลงเสาเอกโดมคลุมลานอเนกประสงค์

ต้อนรับคุณครูกุณนิศา โนสุ

โรงพยาบาลนครพิงค์ตรวจสุขภาพ 20/6/62

สรงน้ำพระธาตุวัดเมืองลัง 17/6/62

การจัดสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียน 14/6/62

วันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังได้รับการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนจาก ผอ.สิปประพาท ซุ่มมะโน ผอ.รร.วัดข่วงสิงห์ ผอ.ศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผอ.รร.บ้านท่าหลุกสันทราย ศน.นิภา แก้วประทีป และครูวิชาการ รร.บ้านท่า

วันไหว้ครู ปีการศึกษา2562

ประชุมผู้ปกครอง

โรงพยาบาลนครพิงค์มาอบรมให้ความรู้แกนนำอนามัยโรงเรียน

นมโฟโมสต์มาจัดกิจกรรม

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

คุณนิรันดร์ฤทธิ์และคุณพนมกร กาลันสีมา จัดเลี้ยงผัดไทยเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์

กิจกรรมไหว้สาป๋าระมีพระธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค 62

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก+แนะนำ นศ.ฝึกประสบการณ์

งานประชุมผู้ปกครอง+open house

สุมาคาราวะ+อำลา น.ศ

เข้ารับรางวัลประกวดร้องเพลงธรรมะ

นักเรียนประกวดร้องเพลงเนื่องในวันมาฆบูชา

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

มอบผ้าห่มให้นักเรียน

กิจกรรมวันครู

กีฬาสีนักเรียนอนุบาล

กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2562

มอบใบประกาศแข่งทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2562

ผอ.กนกเรขา บุญยรัตน์ และคณะ เข้าตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

เข้าค่ายพักแรมชั้นป.4-ป.6

โรงเรียนเทศบาลหนองแก ศึกษาดูงาน

การไหว้ของนักเรียนอนุบาล

เข้าค่ายป1-3

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ อ.1-อ.3

นิเทศน์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสังเกตการสอน

วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมของนักเรียนอนุบาล

English Day Camp 2018

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

ประชุมผู้ปกครองเทอม 1/2561

พิธีมอบ ประกาศนียบัตร และอำลาสถาบัน

อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวร"

กิจกรรม PLC เช้าวันที่ 13/07/2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา(ช่วงบ่าย บูรณาการทำขนมจ๊อก)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา(ช่วงเช้า)

รางวัลเชิดชูเกียรติ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชม.1

English Subject Activities..2017

โรงพยาบาลนครพิงค์ตรวจพัฒนาการเด็ก

ลอยกระทง 2561