โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ITA โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง นำโดย ท่านผู้อำนวยการมณทิรา ตรีวงศ์ ได้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการปภัทรนันท์ มาใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง นำโดย ท่านผู้อำนวยการมณทิรา ตรีวงศ์ ได้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการปภัทรนันท์ มาใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ