โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 World No Tobacco Day โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามปฏิเสธบุหรี่อย่างไรไม่เสียเพื่อน

World No Tobacco Day โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามปฏิเสธบุหรี่อย่างไรไม่เสียเพื่อน