โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง AnubanBaanTorMungLung
 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

 • E-mail : [email protected] โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
  273 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังขอขอบคุณบริษัท ซี.พี. เซเวนอิเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และแมคโค ขนมฟรุตกัมมี่ สปาเก็ตโต้ได้มามอบหน้ากากอนามัยและขนมฟรุตกัมมี่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษ

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังขอขอบคุณบริษัท ซี.พี. เซเวนอิเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และแมคโค ขนมฟรุตกัมมี่ สปาเก็ตโต้ได้มามอบหน้ากากอนามัยและขนมฟรุตกัมมี่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรควิด-19